تراز ایران گام

1

1

| ۱۰:۲۷:۱۸ AM
مقالات علمی

گروه های صنفی مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به مؤدیان مشمول فراخوان نصب و استفاده از سامانه‌های صندوق فروش در سال ١٣٩٧ اعلام کرد

۵ / ۱ / ۱۳۹۷
مقاله ویژه
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text