مشخصات و اطلاعات فني در رابطه با بارمحوري باسكول هاي توزين دامپ تراگ

با عنايت به اينكه يكي از پارامترهاي حائز اهميت در فرآيند توزين وسيله نقليه بر روي باسكولهاي سنگين جاده اي بار محوري مي باشد , لذا رعايت استاندارد ها و مقررات حمل بار از سوي وزارت راه و ترابري از درجه اهميت خاصي برخوردار است . كه در ذيل به بار محوري مجاز قابل تردد در جاده هاي كشور اشاره مي گردد.

با عنايت به اينكه يكي از پارامترهاي حائز اهميت در فرآيند توزين وسيله نقليه بر روي باسكولهاي سنگين جاده اي بار محوري مي باشد , لذا رعايت استاندارد ها و مقررات حمل بار از سوي وزارت راه و ترابري از درجه اهميت خاصي برخوردار است . كه در ذيل به بار محوري مجاز قابل تردد در جاده هاي كشور اشاره مي گردد.

پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
| ۱۰:۰۴:۱۴ PM

مشخصات و اطلاعات فني در رابطه با بارمحوري باسكول هاي توزين دامپ تراگ

پنج‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۵۰۳ بازدید

مشخصات و اطلاعات فني در رابطه با بارمحوري باسكول هاي توزين دامپ تراگ

با عنايت به اينكه يكي از پارامترهاي حائز اهميت در فرآيند توزين وسيله نقليه بر روي باسكولهاي سنگين جاده اي بار محوري مي باشد , لذا رعايت استاندارد ها و مقررات حمل بار از سوي وزارت راه و ترابري از درجه اهميت خاصي برخوردار است . كه در ذيل به بار محوري مجاز قابل تردد در جاده هاي كشور اشاره مي گردد.

تعريف بار محوري: فشار يا نيروي وزن وارده از سوي هر يك از محور هاي وسايل نقليه بر سطح راه را بار محوري مي نامند.

محور راهنما (دو چرخ) شش تن

محور منفرد (چهار چرخ) سيزده تن

محور زوج (هشت چرخ) بيست تن

تبصره: چنانچه فاصله دو محور مجاور از يكديگر كمتر از دو متر باشد, آن دو محور را روي هم محور زوج مي نامند و اگر فاصله از دو متر بيشتر باشد هر كدام محور منفرد محسوب مي شود.

اين در حالي است كه در رابطه با باسكولهاي توزين دامپ تراك وضعيت كاملاٌ متفاوت مي باشد. از آنجائيكه ظرفيت , ابعاد , قطر چرخ , بار محوري و كاربري و نوع تردد ‌دامپ تراك با باسكولهاي ديگر جاده اي از جمله باسكول هاي 60 تن تريلي كش متفاوت بوده و همچنين نوع توليد آن با توجه به موارد فوق الاشاره و نياز مشتريان جنبه كاملاً سفارشي به خود خواهد گرفت. لذا طراحي , توليد و ساخت اين نوع سيستم هاي توزين متاثر از اطلاعات و داده هاي ارسالي از سوي شركت بهره برداري از اين نوع باسكولها مي باشد.

علي ايحال اين شركت با عنايت به نقشه دامپ تراگهاي ارسالي آن مجموعه معظم و دريافت اطلاعات تكميلي اين شركت از سايت شركت ولوو بدينوسيله پيشنهاد مي گردد از يك باسكول 100 تن بتن فلز به ابعاد 5/4*12 متر و بر مبناي بار محوري 50 تن استفاده گردد.

شايان ذكر است با توجه به سابقه طولاني اين شركت در ارایه انواع باسكول هاي دامپ تراك , باسكول پيشنهادي اين شركت به صورت داخل زمين (همسطح زمين) بوده كه اخيراً نمونه مشابه آن در شركت مس فلز رنگين در استان كرمان با بار محوري 110 تن طراحي ,‌توليد , ارائه و نصب و راه اندازي شده است.

دیدگاه خود را بیان کنید