تجهیز سیستم فروشگاهی بر اساس قانون صنفی

نیاز فروشگاه ها به تجهیز سیستم . برای ایجاد فروشگاهی مجهز به سیستم امنیتی و همچنین مجهز به سیستم توزین فروشگاهی و سیستم پوز باید در نظر داشت که این مجموعه به طریقی طراحی و جمع آوری گردد که با ماده 71 قانون صنفی مغایرتی نداشته باشد.

نیاز فروشگاه ها به تجهیز سیستم . برای ایجاد فروشگاهی مجهز به سیستم امنیتی و همچنین مجهز به سیستم توزین فروشگاهی و سیستم پوز باید در نظر داشت که این مجموعه به طریقی طراحی و جمع آوری گردد که با ماده 71 قانون صنفی مغایرتی نداشته باشد.

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
| ۱:۰۵:۵۶ AM

تجهیز سیستم فروشگاهی بر اساس قانون صنفی

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۳۶۰ بازدید

تجهیز سیستم فروشگاهی بر اساس قانون صنفی

نیاز فروشگاه ها به تجهیز سیستم .

برای ایجاد فروشگاهی مجهز به سیستم امنیتی و همچنین مجهز به سیستم توزین فروشگاهی و سیستم پوز باید در نظر داشت که این مجموعه به طریقی طراحی و جمع آوری گردد که با ماده 71 قانون صنفی مغایرتی نداشته باشد.

اولین گام تجهیز فروشگاه به سیستم امنیتی :

سیستم امنیتی شامل دوربین مداربسته و دزدگیر یا گیت فروشگاهی میباشد که در زیر به اختصار توضیح داده شده:

ادامه مطالب ...

دیدگاه خود را بیان کنید