معایب سیستم آنالوگ HD-SDI درمقایسه با سیستم تحت شبکه (IP)

تکنولوژی سیستمهای آنالوگ HD-SDI از سال ۲۰۱۱ برای بقای تکنولوژی سیستمهای دوربین مداربسته آنالوگ معرفی شد و پیشتاز آن کمپانی هایی بودند که فقط دوربین های آنالوگ تولید میکردند و هیچ محصولی در سیستم در سیستم دوربین های تحت شبکه (IP) نداشتند که تولید این تکنولوژی توسط کمپانی های کره ای شروع شد.

تکنولوژی سیستمهای آنالوگ HD-SDI از سال ۲۰۱۱ برای بقای تکنولوژی سیستمهای دوربین مداربسته آنالوگ معرفی شد و پیشتاز آن کمپانی هایی بودند که فقط دوربین های آنالوگ تولید میکردند و هیچ محصولی در سیستم در سیستم دوربین های تحت شبکه (IP) نداشتند که تولید این تکنولوژی توسط کمپانی های کره ای شروع شد.

| ۸:۴۸:۵۷ AM

معایب سیستم آنالوگ HD-SDI درمقایسه با سیستم تحت شبکه (IP)

سه‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ | 00:00 | 162 بازدید

معایب سیستم آنالوگ HD-SDI درمقایسه با سیستم تحت شبکه ( (IP

معایب سیستم آنالوگ  HD-SDI  درمقایسه با سیستم تحت شبکه ( (IP

تکنولوژی سیستمهای آنالوگ HD-SDI از سال ۲۰۱۱ برای بقای تکنولوژی سیستمهای دوربین مداربسته آنالوگ معرفی شد و پیشتاز آن کمپانی هایی بودند که فقط دوربین های آنالوگ تولید میکردند و هیچ محصولی در سیستم در سیستم دوربین های تحت شبکه (IP) نداشتند که تولید این تکنولوژی توسط کمپانی های کره ای شروع شد.

و هم اکنون تا کمپانی های تولید کننده چینی نبز ادامه پیدا کرده است و این تکنولوژی به علت ضعف های زیادی که داشته و دارد نتوانست موفقیت چندانی بدست آورد و تقریبا با شکست روبرو شد و در نهایت فروش قابل توجهی نیز بدست آورد.

ادامه مطلب


دیدگاه خود را بیان کنید