وزنه کلاس Zwible-E سارتریوس

وزنه و جعبه وزنه های کلاس E

وزنه و جعبه وزنه های کلاس E، وزنه کلاسZwible-E سارتریوس

چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
| ۸:۰۴:۴۴ PM
چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۲۲۰۷ بازدید

وزنه و جعبه وزنه های کلاس E :

استیل ضد زنگ


وزنه کلاسZwible-E

وزنه:

تلورانس

وزن

E2

E1

0.006

0.003

mg 1

0.006

0.003

2 mg

0.006

0.003

5 mg

0.008

0.003

10 mg

0.010

0.003

20 mg

0.012

0.004

50 mg

0.016

0.005

100 mg

0.020

0.006

200 mg

0.025

0.008

500 mg

0.030

0.010

1 g

0.040

0.012

2 g

0.050

0.016

5 g

0.060

0.020

10 g

0.080

0.025

20 g

0.10

0.030

50 g

0.16

0.05

100 g

0.30

0.10

200 g

0.75

0.25

500 g

1.6

0.5

1 kg

3.0

1.0

2 kg

7.5

2.5

5 kg

16

5

10 kg

30

10

20 kg

75

25

50 kg

جعبه وزنه:

مجموع

وزن

E2

E1

110.00g

110.00g

50 - 1 g

210.00g

210.00g

100 - 1 g

610.00g

610.00g

200 - 1 g

1110.00g

1110.00g

500 - 1 g

2110.00g

21110.00

1g - 1kg

6110.00g

6110.00g

1g - 2kg

11110.00g

11110.00g

1g - 5kg

21110.00g

21110.00g

1g - 10kg

1.11g

1.11g

1mg - 500mg

111.11g

111.11g

1mg - 50g

211.11g

211.11g

1mg - 100g

611.11g

611.11g

1mg - 200g

1111.11g

1111.11g

1mg - 500g

2111.11

2111.11g

1mg - 1kg

6111.11g

6111.11g

1mg - 2kg

11111.11g

11111.11g

1mg - 5kg

21111.11g

21111.11g

1mg - 10kg


دیدگاه خود را بیان کنید