دوربین های مدار بسته دید در شب 7Tech

دوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها، تراز ایران گام

دوربین صنعتی IR ,دوربین دید در شب سون تک،دوربین صنعتی دید در شب،دوربین های دید در شب سون تک ،STC-530NXp,STC630NXP,STC930NXP,STC970EF,STC655NXP,STC985EF,STC690NXP,STC590EF,STCB1430m,STC B1530NXP، تراز ایران گام

پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
| ۱:۵۹:۰۳ AM
پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۲۷۳۴ بازدید

دوربین های مدار بسته دید در شب 7Tech

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI430M سون تک

 • وضوح تصویر 480TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 3-6mm 15-20 m IR Distance 3.6 mm 20-30
 • Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI530 NXP سون تک

 • وضوح تصویر 520 TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 3-6mm 15-20 m IR Distance 6mm 20-30
 • OSD Menu with Cable
 • Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI630 NXP سون تک

 • وضوح تصویر 600 TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 3-6mm 15-20 m IR Distance 6mm 20-30
 • OSD Menu with Cable
 • Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI930 EF سون تک

 • وضوح تصویر 700 TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 3-6mm 15-20 m IR Distance 6mm 20-30
 • OSD Menu with Cable
 • Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI985EF سون تک

 • وضوح تصویر 700 TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 80 تا 100 متر برد دید در شب
 • لنز متغیر 5-50 میلیمتر
 • OSD Menu
 • Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI970EF سون تک

 • وضوح تصویر 700 TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 40 تا 50 متر برد دید در شب
 • لنز متغیر 9-4 میلیمتر
 • OSD Menu
 • Lighting proof

دوربین دید در شب IR CAMERA STC-BI655NXP سون تک

 • وضوح تصویر 600 TVLدوربین های مدار بسته دید در شب سون تک با قابلیت دید در تاریکی مطلق و کنترل حساسیت LED ها
 • ولتاژ کاری 12 ولت مستقیم
 • دارای تکنولوژی 2DNR
 • Ip 67
 • 40 تا 50 متر برد دید در شب
 • لنز متغیر 9-4 میلیمتر
 • OSD Menu
 • Lighting proof

دیدگاه خود را بیان کنید