ترازو آویز 50 کیلویی

ترازو آویز 50 کیلویی

ترازو آویز 50 کیلویی

چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
| ۸:۰۶:۲۰ PM
چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۲۱۹۴ بازدید

مجهز به متر و دماسنج

ترازو آویز 50 کیلویی


دیدگاه خود را بیان کنید