ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13 ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13 ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
| ۸:۰۶:۳۸ PM
چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۱۶۸۹ بازدید

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13

M1,f1,f2

500 g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

m1,F2,f1

500 g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه


دیدگاه خود را بیان کنید