ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13 ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13 ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

| ۱۱:۲۸:۲۱ AM

  جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | 00:00   0 نظر   1678 بازدید

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ مغناطیسی2CR13

M1,f1,f2

500 g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

ست وزنه G – 1 G500با استیل ضدزنگ غیرمغناطیسی304

m1,F2,f1

500 g*1 - 200g*2 - 100g*1 - 50g*1 - 20g*2 - 10g*1 - 5g*1 - 2g*2 - 1g*1

1.110 کیلوگرم

هر جعبه دارای 12 عدد وزنه

دیدگاه خود را بیان کنید