ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
| ۸:۰۷:۴۳ PM
چهار‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۱۱۰۳ بازدید

24/000/000

0.01g

5kg

kbs


دیدگاه خود را بیان کنید