ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

| ۱۱:۳۰:۰۰ AM

  جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ | 00:00   0 نظر   1095 بازدید

24/000/000

0.01g

5kg

kbs

دیدگاه خود را بیان کنید