ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

ترازو آزمایشگاهی kbs کیا 5 کیلویی

| ۱۰:۰۰:۰۷ PM

  شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 00:00   0 نظر   1066 بازدید

24/000/000

0.01g

5kg

kbs

دیدگاه خود را بیان کنید